เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ 9.00-18.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ
ปามุคคาเล (Pamukkale) #ปราสาทปุยฝ้าย ตุรกี

ปามุคคาเล (Pamukkale) #ปราสาทปุยฝ้าย ตุรกี

ซึ่งเกิดจากน้ำแร่ร้อนที่มีแร่ธาตุแคลเซียมคาร์บอเนตมาตกตะกอน เกิดเป็นลักษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็นชั้นนํ้าตก มีสี ขาวคล้ายกบัสร้างมาจากปุยฝ้าย ซึ่งนํ้าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ย้อยเป็นรูปร่างต่างๆ อย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ นํ้าแร่มีอุณหภูมิ ตั้งแต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซียสประชาชน จึงนิยมไปอาบหรือนำมาดื่มเพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง และหลายๆโรคในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ำพุร้อนมีสรรพคุณสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้าง #เมืองเฮียราโพลสิล้อมรอบ

จองผ่านไลน์

@oom7676a