Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

RUSSIA รัสเซียหรรษา


มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง
นั่ง HIGH SPEED TRAINS สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ชมการแสดงละครสัตว์

เม.ย. - มิ.ย. 63

กำหนดการ
วันที่ 1. กรุงเทพฯ อาชกาบัต มอสโคว์
วันที่ 2. มอสโคว์ ซาร์กอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนินเขาสแปร์โรว์ VDNKH Expo Park วิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัต
วันที่ 3. ตลาด IZMAILOVO MARKET สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม ละครสัตว์
วันที่ 4. นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
วันที่ 5. ปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน มหาวิหารเซนต์ไอแซค พิพิธภัณท์เรือรบออโรร่า ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์หยดเลือด ถนนเนฟสกี้
วันที่ 6. เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก สนามบิน อาชกาบัต
วันที่ 7. กรุงเทพฯ


7 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Turkmenistan Airlines
ราคา : เริ่มต้น 44,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿
เริ่มต้น 49,999 ฿