Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

GEORGIA SUMMER SEASON 2020


เข้าชมโบสถ์ตรีนิตี้ โบสถ์เมทเทคี วิหารจวารี
ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมป้อมนาริกาลา
ชมอนุเสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย สะพานแห่งสันติภาพ
เข้าชมโบสถ์สเวติทสโคเวลี
ชม ป้อมอนานูรี อ่างเก็บน้ำชินวารี
ขึ้นรถ 4WD สู่ใจกลาง หุบเขาคอเคซัส
ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้
ชม เมืองถ้ำอุพลิสชิเค เข้าชมสวนบอร์โจมี
พิเศษ! รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ
พิเศษ! ชิมไวน์ท้องถิ่นขึ้นชื่อของจอร์เจีย
พิเศษ! ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี

พ.ค. - มิ.ย. 63

กำหนดการ
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ อิสตันบูล (ตุรกี)
วันที่ 2 อิสตันบูล ทบิลิซิ (จอร์เจีย) โบสถ์ตรีนิตี้ เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมนาริกาลา โบสถ์เมทเทคี โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน วิหารซีโอนี อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย สะพานแห่งสันติภาพ
วันที่ 3 ทบิลิซิ มิสเคต้า วิหารจวารี โบสถ์สเวติทสโคเวลี SAMTAVRO MONASTERY FLEA MARKET ทบิลิซิ
วันที่ 4 ทบิลิซิ ขึ้นรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส โบสถ์เกอร์เกตี้ คาซเบกี้ อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย กูดาอูรี
วันที่ 5 กูดาอูรี กอรี เมืองถ้ำอุพลิสชิเค พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน ป้อมปราการกอรี บอร์โจมี สวนบอร์โจมี
วันที่ 6 บอร์โจมี ทบิลิซี สนามบินทบิลิซิ อิสตันบูล
วันที่ 7 กรุงเทพฯ


7 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Turkish Airlines
ราคา : เริ่มต้น 39,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 36,900 ฿
เริ่มต้น 39,888 ฿
เริ่มต้น 48,900 ฿