Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

RUSSIA AURORA HUNTING


รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตามล่าแสงเหนือ
ตามล่าแสงเหนือเต็มอิ่ม นั่งรถสุนัขลากเลือนและกวางลากเลื่อน
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อวกาศ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
ชมโชว์พระราชวังนิโคลัส ขับขี่สโนว์โมบิล เข้าชมพระราชวังฤดูหนาว

ก.พ. - มี.ค. 63

กำหนดการ
วันที่ 1. กรุงเทพฯ มอสโคว์
วันที่ 2. มอสโคว์ (บินภายใน) มูร์มันสค์ พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ อนุสาวรีย์อโลชา ขับขี่สโนว์โมบิล นำท่านตามล่าแสงเหนือ
วันที่ 3. หมู่บ้านซามิ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน มูร์มันสค์ นำท่านตามล่าแสงเหนือ
วันที่ 4. มูร์มันสค์ (บินภายใน) นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก พระราชวังแคทเธอรีน ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
วันที่ 5. ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ มหาวิหารเซนต์ไอแซค ? ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์หยดเลือด ถนนเนฟสกี้
วันที่ 6. นั่งรถไฟด่วน SAPSAN TRAIN สู่กรุงมอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค วิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัต รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
วันที่ 7. มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนท์บาซิล ละครสัตว์
วันที่ 8. IZMAILOVO MARKET พิพิธภัณฑ์อวกาศ เนินเขาสแปร์โรว์ สนามบิน
วันที่ 9. กรุงเทพฯ


9 วัน 7 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 75,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿
เริ่มต้น 44,900 ฿