Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

AURORA RUSSIA รัสเซีย


มอสโคว์ ซาร์กอร์ส มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
โบสถ์โฮลีทรินิตี้ พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
นั่งรถสุนัขและกวางลากเลื่อน เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ พระราชวังแคทเธอรีน
ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน

มี.ค. 63

กำหนดการ
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ ดูไบ มอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ อิสระช้อปปิ้งถนนอารบัต
วันที่ 3. ซาร์กอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
วันที่ 4 วิหารเซนต์ ซาเวียร์ จัตุรัสแดง อิสระช้อปปิ้งห้าง GUM พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ ละครสัตว์
วันที่ 5. มอสโคว์ (บินภายใน) มูร์มันสค์ พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ อนุสาวรีย์อโลชา ตามล่าแสงเหนือ
วันที่ 6. หมู่บ้านซามิ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน ขับรถสโนว์โมบิล มูร์มันสค์ ตามล่าแสงเหนือ
วันที่ 7. มูร์มันสค์ (บินภายใน) เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
วันที่ 8. มหาวิหารเซนท์ไอแซค ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล โบสถ์หยดเลือด พระราชวังแคทเธอรีน อิสระช้อปปิ้ง OUTLET สนามบิน
วันที่ 9. ดูไบ กรุงเทพฯ


9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 72,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿
เริ่มต้น 44,900 ฿