Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE


สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม รถไฟสายโรแมนติกฟลัม กรุงออสโล
ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด
ถ่ายรูปกับเงือกน้อย ล่องเรือสำราญ DFDS

เม.ย. - มิ.ย. 63

กำหนดการ
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ ดูไบ สต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม
วันที่ 3. สต็อกโฮล์ม คาร์ลสตัท ออสโล
วันที่ 4. ออสโล เกียร์โล เบอร์เกน
วันที่ 5. เบอร์เกน ท่าเรือเก่า อุลวิค
วันที่ 6. อุลวิค เมืองฟลัม รถไฟสายโรแมนติกฟลัม ไมดรัล ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด เมืองกอล
วันที่ 7. เมืองกอล กรุงออสโล อุทยานฟรอกเนอร์ ล่องเรือ DFDS
วันที่ 8. โคเปนเฮเกน ลิตเติ้ลเมอร์เมด น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน พระราชวังอมาเลียนบอร์ก ช้อปปิ้ง
วันที่ 9. ปราสาทโรเซนบอร์ก สนามบิน ดูไบ
วันที่ 10. ดูไบ กรุงเทพฯ


10 วัน 7 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 67,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 55,900 ฿
เริ่มต้น 64,900 ฿
เริ่มต้น 55,900 ฿
เริ่มต้น 62,999 ฿