Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

พม่า ไหว้พระ บุญด่วน


บูชา 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า (พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ )
หงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระนอนตาหวาน เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
แถมฟรี!! จี้เทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก ฟรีกระเช้าขึ้นพระธุอินทร์แขวน 1 เที่ยว
เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป้ดปักกิ่ง

มี.ค. - มิ.ย. 63

กำหนดการ
วันที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) หงสาวดี เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2. ตักบาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน พระสมณโคดม ปรางค์ประทานพร (องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า) วัดไจ้คะวาย ผ่านชม(เจดีย์คู่) หงสาวดี เจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3. เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดงาทัตยี ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Nokair
ราคา : เริ่มต้น 10,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 4,999 ฿
เริ่มต้น 4,990 ฿
เริ่มต้น 10,999 ฿