Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

FALL IN LOVE WITH RUSSIA


มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ซาร์กอร์ส พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อวกาศ
พระราชวังเปโตรวาเรส พระราชวังนิโคลัส

มี.ค. - มิ.ย. 63

กำหนดการ
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. อิสตันบูล มอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถนนอารบัต
วันที่ 3. มอสโคว์ ซาร์กอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ พิพิธภัณฑ์อวกาศ รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
วันที่ 4. มอสโคว์ วิหารเซนต์ซาเวียร์ จัตุรัสแดง ห้างกุม พระราชวังเครมลิน ละครสัตว์ นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
วันที่ 5. นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก พระราชวังแคทเธอรีน พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
วันที่ 6. เมืองปีเตอร์ฮอฟ ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล มหาวิหารเซนต์ไอแซค พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า ถนนเนฟสกี้
วันที่ 7. โบสถ์หยดเลือด Outlet สนามบิน
วันที่ 8. กรุงเทพฯ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Turkish Airlines
ราคา : เริ่มต้น 56,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿
เริ่มต้น 44,900 ฿