Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

สะดุดรัก รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส


ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
ชม สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต

เม.ย. 63

กำหนดการ
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) เตหะราน (อิหร่าน)
วันที่ 2 เตหะราน (อิหร่าน) มอสโคว์ สแปร์โร่ฮิลล์ ถนนอารบัต วิหารเซนต์ซาเวียร์ ล่องเรือ
วันที่ 3 ซากอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์ทรินิตี้ อนุสรณ์Worker & Peasant Monument ตลาดอิสมาย ลอฟกี้
วันที่ 4 สถานีรถไฟใต้ดิน พระราชวังเครมลิน โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล จตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้ากุม
วันที่ 5 มอสโคว์ เตหะราน (อิหร่าน)
วันที่ 6 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


6 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Mahan Air
ราคา : เริ่มต้น 32,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿
เริ่มต้น 44,900 ฿