Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

Happy Georgia Batumi


สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส
ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี
ทบิลิซี่ กอรี อุพลิสชิเค่ มิทสเคต้า คูไตซี บาทูมี
บอร์โจมี อนานูริ กูดาอูรี คาซเบกี
ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine
นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน,อาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

26 มี.ค. - 2 เม.ย. 63

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันสอง โดฮา ทบิลิซี่ (จอร์เจีย) ทบิลิซี่ ชมย่านเมืองเก่า East Point ทบิลิซี
วันที่สาม ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-กอริ-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-อุพลิสชิเค่-คูไตซี
วันที่สี่ คูไตซี โบสถ์บรากาติ ถ้ำโพรมิธีอุส บาทูมี
วันที่ห้า บาทูมี บอร์โจมี
วันที่หก บอร์โจมี อนานูริ กูดาอูรี The Memorial of Friendship คาซเบกี ทบิลิซี่
วันที่เจ็ด ทบิลิซี่ สนามบิน
วันที่แปด กรุงเทพฯ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : เริ่มต้น 48,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 36,900 ฿
เริ่มต้น 39,888 ฿