Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

FINAL CALL TO GEORGIA


เที่ยวเก็บครบทุกไฮไลท์ กินอิ่ม อยู่สบาย
เที่ยวเมืองบอร์โจมี เมืองน้ำแร่ของจอร์เจีย
พิเศษ ชมโชว์พื้นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจ
พักบนสกีรีสอร์ทหรือพักบนคาซเบกี้
ทบิลิซี คาซเบกี้ อัพลิสต์ชิเคห์ กอรี่
พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
ป้อมราบาติ ช้อปปิ้งห้าง East Point
บินสายการบิน Full service ระดับ 5 ดาว

ม.ค. - พ.ค. 63

กำหนดการ
วันที่ 1. กรุงเทพฯ โดฮา ทบิลิซี
วันที่ 2. ป้อมอันนานูรี คาซเบกี้ นั่งรถ 4WD โบสถ์เกอร์เกตี้ กูดาอารี พักโรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส
วันที่ 3. อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย กอรี่ พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน อัพลิสต์ชิเคห์ เมืองอาคาลห์ซี ป้อมราบาติ บอร์โจมี สวนบอร์โจมี
วันที่ 4. ทบิลิซี อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริกาลา เมืองเก่าทบิลิซี โรงอาบน้ำโบราณ ชมการแสดงพื้นเมือง
วันที่ 5. วิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี โบสถ์เมเคตี วิหารซีโอนี ถนนจาน ชาเดอนี่ห้าง East Point
วันที่ 6. โดฮา กรุงเทพฯ


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : เริ่มต้น 39,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 36,900 ฿
เริ่มต้น 39,888 ฿