Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

HIGHLIGHT OF CAUCASUS


เที่ยวประเทศจอร์เจีย
ชมปราสาทราบาตี+เที่ยวเมืองน้ำแร่บอร์โจมี + ชิมไวน์รสเลิศ
สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส
ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี
ทบิลิซี่ มิทสเคต้า อุพลิสชิเค่ บอร์โจมี อาคัลท์ชิกเค อนานูริ คาซเบกี
ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine
นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน,อาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

เม.ย. 63

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันที่สอง ทบิลิซี่ (จอร์เจีย) อนานูริ กูดาอูรี The Memorial of Friendship คาซเบกี ทบิลิซี่
วันที่สาม ทบิลิซี่ อุพลิสชิเค่ มิทสเคต้า ชิมไวน์ Wine Tasting Freedom Square ทบิลิซี
วันที่สี่ ทบิลิซี เมืองแห่งน้ำแร่บอร์โจมี อาคัลท์ชิกเค ป้อมปราการราบาตี ทบิลิซี่
วันที่ห้า ทบิลิซี่ ย่านเมืองเก่า นั่งกระเช้าไฟฟ้า ป้อมปราการนาริกาล่า สะพานสันติภาพ โบสถ์ทรินิตี้ ช้อปปิ้ง East Point ทบิลิซี
วันที่หก สนามบินทบิลิซี กรุงเทพฯ


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 36,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 36,900 ฿
เริ่มต้น 39,888 ฿