Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

จอร์เจีย ว๊าว ว๊าว ว๊าว!


บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องทุกที่นั่ง
นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า ชมบรรยากาศ
ชม 2 มรดกโลก ณ เมือง คูไตซี
ลิ้มรสชาติของ ไวน์ท้องถิ่น ณ Kvareli
พิเศษ...!!! ดื่มด่ำดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

มี.ค. - เม.ย. 63

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพมหานคร ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
วันที่สอง กรุงเทพฯ ทบิลิซี่ โบสถ์เมเตห์คี สะพานแห่งสันติภาพ ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า Mother of Georgia โรงอาบน้ำ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน Jan sharden
วันที่สาม ทบิลิซี่ มิสเคต้า วิหารสเวติสเคอเวรี วิหารจวารี เมืองกูดาอูรี เมืองคาซเบกี้ เมืองสเตปันสมินดา 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) โบสถ์เกอร์เกตี้
วันที่สี่ คาซเบกี้ เมืองกอรี่ พิพิธภัณฑ์สตาลิน อุพลิสซิเค่ เมืองคูทายสิ
วันที่ห้า เมืองคูไตซี อารามจีลาติ โบสถ์เบกราติ บาทูมิ
วันที่หก เมืองทบิลิซี่ เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจียร์
วันที่เจ็ด เมืองทบิลิซี่ เมืองซิกนาลี วิหารบอดี ควาเรลี ทบิลิซี่
วันที่แปด สนามบินทลิลิซี กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


8 วัน 6 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 38,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 36,900 ฿
เริ่มต้น 39,888 ฿