Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก มอสเซนต์บานฉ่ำ


บินตรงสู่มอสโคว์ บินภายใน 1 เที่ยว ไม่เหนื่อย ไม่ย้อนเส้นทาง
เที่ยวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เข้าชมความอลังการ 3 พระราชวังไฮไลท์ของรัสเซีย
สนุกกับกิจกรรม DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก
พิเศษ !!! อาหารบุฟเฟ่นานาชาติ ณ โรงแรม 5 ดาว
ถ่ายรูปกับประตูชัยกลางกรุงมอสโคว์

เม.ย. 63

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ จุดชมวิวสแปโร่ฮิลล์ สวนวิคตอรี ประตูชัย
วันที่สอง เมืองมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน มหาวิหารอัสสัมชัญ มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม อนุสรณ์สถานเลนิน สวนซายาร์ดเย
วันที่สาม เมืองมอสโคว์ DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ ถนนอารบัต
วันที่สี่ เมืองมอสโคว์ สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองพุชกิน พระราชวังแคทเทอรีน
วันที่ห้า เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ถนนเนฟกี้
วันที่หก เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก มหาวิหารเซนต์ ไอแซค สนามบินปูลโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก สนามบินเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์
วันที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย


7 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Aeroflot Russian Airlines
ราคา : เริ่มต้น 55,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿
เริ่มต้น 44,900 ฿