Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส


ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ และชมรัสเซี่ยนเซอร์คัส
จัตุรัสแดง นั่งเมโทรชมสถานีรถไฟใต้ดิน เมืองซากอร์ส
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
ช้อปปิ้งถนนอารบัท และตลาดอิสมายลอฟกี้

เม.ย. - ก.ค. 63

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ดูไบ มอสโคว์
วันที่สอง ดูไบ มอสโคว์ ถนนอารบัท
วันที่สาม ซากอร์ส สแปร์โร่ฮิลล์ มหาวิทยลัยมอสโคว์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส
วันที่สี่ สถานีรถไฟใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ระฆังพระเจ้าซาร์ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
วันที่ห้า จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม Shopping Mall Alexander Garden มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สนามบิน
วันที่หก กรุงเทพฯ


6 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 34,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿
เริ่มต้น 44,900 ฿