Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

FUKUSHIMA NIKKO SENDAI ซากุระ


ไฮไลท์!! ชมซากุระ ริมแม่น้ำคันนงจิ เมืองฟุคุชิมะ
ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ และเสริมดวงความรัก ณ ศาลเจ้าฟูระตะ
เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ
ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

มี.ค. - เม.ย. 63

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินดอนเมือง สนามบินฟุคุชิมะ เมืองนิกโก้ สะพานชินเคียว ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าฟูระตะ เมืองฟุกุชิมะ ชมซากุระ ณ แม่น้ำคันนงจิ
วันที่สาม หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ พิพิธภัณฑ์โคเคชิ เมืองเซนได ดิวตี้ฟรี ท่าเรือชิโกมะ ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ วัดโกไดโดะ วัดซูอิกันจิ วัดเอนสึอิน ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด
วันที่สี่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ หน้าผาโทโนะเฮทสึริ เมืองไอสุ ปราสาทสึรุงะ ทะเลสาบอินะวะชิโระ
วันที่ห้า สนามบินฟุคุชิมะ สนามบิน ดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 25,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 27,888 ฿
เริ่มต้น 27,888 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 19,888 ฿