Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

PREMIUM NIIGATA IN LOVE II


NIIGATA FUKUSHIMA SENDAI
บินตรงลงนีงาตะ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส
ชมความงามของ ปราสาททสึรุกะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ
เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมปิศาจหิมะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอ
สัมผัสความน่ารัก ของสุนัขจิ้งจอก พร้อมอิสระเล่นสกี ท่ามกลางหิมะขาวโพลน
ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

6 - 11 ก.พ. 63

กำหนดการ
วันที่ 06 ก.พ. 63 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 07 ก.พ. 63 สนามบินนีงาตะ เมืองฟุคุชิมะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ แช่ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ หน้าผาโทโนะเฮทสึริ เมืองไอสุ ปราสาทสึรุกะ เมืองฟุคุชิมะ
วันที่ 08 ก.พ. 63 ทะเลสาบห้าสี โกชิคินุมะ ภูเขาซาโอะ กระเช้าลอยฟ้า ชมปีศาจหิมะ จูเฮียว อิสระเล่นสกี กินซัง ออนเซ็น เมืองเซ็นได
วันที่ 09 ก.พ. 63 ซากปราสาทอาโอบะ รูปปั้นท่านไดเมียว ช้อปปิ้งคลิสโร้ด ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี เมืองมัตสึชิมะ ล่องเรือมัตสึชิมะ วัดโกไดโดะ วัดซูอิกันจิ วัดเอนสึอิน หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
วันที่ 10 ก.พ. 63 ศาลเจ้ายาฮิโกะ ตลาดปลาอาหารทะเล เทระโดมาริ นาขั้นบันได โฮชิโทเกะทานาดะ ผ่านชม สะพานบันได เมืองนีงาตะ
วันที่ 11 ก.พ. 63 สนามบินนีงาตะ ประเทศญี่ปุ่น


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 33,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 54,900 ฿
เริ่มต้น 62,900 ฿
เริ่มต้น 25,888 ฿