Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

จีน เจิ้งโจว ซีอาน ลั่วหยาง จิ๋นซียกทัพ


เยือนดินแดนสุสานทหารพันปี พิพิธภัณฑ์ทหารม้าจิ๋นซีฮองเต้ และพิพิธภัณฑ์ซีอาน
ชมมรดกโลก และความอัศจรรย์วัดถ่ำหลงเหมิน
ชมเจดีย์ห่านป่าเล็ก และห่านปาใหญ่
สุดคุ้มนั่งรถไฟความเร็วสูงซีอาน-เจิ้งโจว ไม่เหนื่อยนั่งรถ
สุดพิเศษชมโชว์การแสดงกังฟู วัดเส้าหลิน
พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว 1 คืน ทัวร์นี้ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล

พ.ย. - ธ.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเจิ้งโจวซินเจิ้ง เมืองเจิ้งโจว
วันที่สอง วัดเส้าหลิน ป่าเจดีย์ ชมการแสดงกังฟู ถ้ำหลงเหมิน เมืองหลิงเป่า
วันที่สาม เมืองหลิงเป่า เมืองซีอาน พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ ชมโชว์ราชวงศ์ถัง (OPTION)
วันที่สี่ เมืองซีอาน พิพิธภัณฑ์ซีอาน เจดีย์ห่านป่าเล็ก เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดลามะ จัตุรัสหอระฆังและหอกลอง ช้อปปิ้งย่านจัตุรัศหอระฆัง
นั่งรถไฟความเร็วสูงซีอาน เจิ้งโจว สนามบินเจิ้งโจวซินเจิ้ง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : ไทยสมายล์
ราคา : เริ่มต้น 14,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง