Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

นาโกย่า มาซิคะ


นาโกย่า โอซาก้า ลิงออนเซ็น มัตสึโมโต้ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า
สุดคุ้ม!!! มีไกด์ รถ พาเที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระฟรีเดย์ พักออนเซ็น
สุดคุ้ม!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+เครื่องดื่ม เบี่ยร์ สาเกไม่อั้น
บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku ชาบูบุฟเฟ่ต์
พักนากาโนะ ออนเซ็น 1คืน มัตสึโมโต้ 1คืน นาโกย่า 1คืน
บินตรงสู่นาโกย่า(สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร์)
กลับจากโอซาก้า (สนามบินคันไซ)

ธ.ค. - มี.ค. 63

กำหนดการ
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ วัดโอสุคันนอน มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ นากาโนะออนเซ็น บุฟเฟต์ขาปู+ เครื่องดื่ม เบียร์ สาเก ไม่อั้น
วันที่ 3 นากาโนะ ลิงออนเซ็น จิโกกุดานิ วัดเซนโคจิ มัตสึโมโต้ BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต์
วันที่ 4 ทาคายาม่า ทาคายาม่าจินยะ ซันมาจิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ นาโกย่า ห้างAeon Mall
วันที่ 5 โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า ดิวตรี้ฟรีJTC ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เลท สนามบินคันไซ
วันที่ 6 สนามบินสุวรรณภูมิ


6 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Japan Airlines
ราคา : เริ่มต้น 34,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 27,888 ฿
เริ่มต้น 27,888 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 19,888 ฿