Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

Freedom In Seoul


สำหรับลูกค้าที่อยากมีเวลาท่องเที่ยวด้วยตัวเองอย่างเต็มที่
ไฮไลท์ หรือ แลนด์มาร์คในกรุงโซลเราจัดให้
พระราชวังเคียงบกกุง สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ ล็อตเต้โซลสกาย
โรงแรมใจกลางเมือง
ไม่ต้องเข้าร้านรัฐบาลหลายร้าน

ต.ค. - พ.ย. 62

กำหนดการ
วันแรก พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง พระราชวังเคียงบกกุง ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรีเมียงดง เช็คอินโรงแรมช่วงบ่าย ช่วงบ่ายอิสระตามอัธยาศัย
วันที่สาม ช่วงเช้าอิสระตามอัธยาศัย พบกันที่จุดนัดหมาย สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ ล็อตเต้ โซล สกาย ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี
วันที่สี่ เช็คเอ๊าท์โรงแรม ศูนย์การค้าท้องถิ่น กรุงเทพ ฯ


4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Eastar Jet
ราคา : เริ่มต้น 8,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 15,999 ฿
เริ่มต้น 11,500 ฿
เริ่มต้น 12,600 ฿