Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

Hokkaido...หนาวแล้วค่ะ


ฮอกไกโด ซัปโปโร โทยะ โอตารุ
พิเศษ!ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ชาบูหมูไม่อั้น!
อิสระฟรีเดย์1วันเที่ยวง่าย พักซัปโปโร 3 คืน

ต.ค. - ธ.ค. 62

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินนิวชิโตะเสะ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เครื่องแก้วโอตารุ โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ ซัปโปโร ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่สาม ร้าน Duty Free โนโบริเบทสึ นั่งกระเช้า Usuzan Ropeway โทยะ ทะเลสาบโทยะ จุดชมวิวไซโล ซัปโปโร
วันที่สี่ ตลาดปลาโจไก (มีรถพาไป) อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์
วันที่ห้า ซัปโปโร ทำเนียบรัฐบาลเก่า ถ่ายรูปหอนาฬิกา สวนโอโดริ สนามบินชิโตเสะ ท่าอากาศยานดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Nok Scoot
ราคา : เริ่มต้น 21,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 54,900 ฿
เริ่มต้น 34,888 ฿
เริ่มต้น 56,900 ฿
เริ่มต้น 31,899 ฿