Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

Hokkaido โก้จริงๆ


Hokkaido Hakodate
ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โอตารุ โทยะ
พักโทยะ/นิเซโกะออนเซ็น 1คืน ฮาโกดาเตะออนเซ็น 1คืน ซัปโปโร 2 คืน
พิเศษ!!!ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ชาบูหมูไม่อั้น!!!
อิสระฟรีเดย์1วัน เที่ยวง่ายสะดวกสบาย

ต.ค. - มี.ค. 63

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินนิวชิโตะเสะ โนโบริเบทสึ จิโกคุดานิ จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ ออนเซ็น
วันที่สาม โอชามัมเบะ ฮาโกดาเตะ โกดังอิฐแดงคาเนโมริ ย่านโมโตะมาจิ เนินชมวิวฮาจิมันซากะ Hakodate Ropeway จุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ
วันที่สี่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ โงเรียวกาคุปาร์ค โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เครื่องแก้วโอตารุ โรงงานช็อกโกแลต ซัปโปโร ร้านดิวตี้ฟรี
วันที่ห้า ตลาดปลาโจไก(มีรถไกด์บริการพาไป) หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัสเสริม Option Tour
วันที่หก ซัปโปโร ทำเนียบรัฐบาลเก่า ถ่ายรูปหอนาฬิกา สวนโอโดริ สนามบินชิโตเสะ ท่าอากาศยานดอนเมือง


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Nok Scoot
ราคา : เริ่มต้น 26,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 27,888 ฿
เริ่มต้น 27,888 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 19,888 ฿