Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว สกีพาเพลิน


สนุกสนานกับกิจกรรมสุดท้ายทายกับลานสกีฟูจิเท็น
ชมวิวภูเขาไฟฟูจิพร้อมวิวทะเลสาบคาวากูจิแบบพาโนรามา ณ กระเช้า คาจิ คาจิ
อิ่มอร่อยสุดฟินกับบุฟเฟ่ตืขาปูยักษ์
ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ

ม.ค. - มี.ค. 63

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ โอชิโนะฮัคไค กระเช้าคาจิ คาจิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ลานสกี ฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ดิวตี้ฟรี
วันที่สี่ โตเกียว อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Lion Air
ราคา : เริ่มต้น 21,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 27,888 ฿
เริ่มต้น 27,888 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 19,888 ฿