Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ เพลินใบไม้เปลี่ยนสี


ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสีอย่างจุใจ
อุโมงค์เมเปิ้ลโมมิจิไคโรและสวนโชวะคิแนน
สัมผัสความงามน้ำตกเคง่อน ท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองนิกโก้
ใช้รถทุกวันไม่มีววันอิสระ เที่ยวสุดคุ้ม บินดึก กลับเช้า ไม่เหนื่อย

ต.ค. - พ.ย. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ วัดอาซากุสะ ถนนนาคามิเซ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี สวนโชวะคะแนน หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) ศาลเจ้าโคมิตาเคะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ นิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ สะพานชินเคียว ทะเลสาบชูเซนจิ น้ำตกเคง่อน อิออน
วันที่ห้า นาริตะ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Lion Air
ราคา : เริ่มต้น 22,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 54,900 ฿
เริ่มต้น 34,888 ฿
เริ่มต้น 56,900 ฿
เริ่มต้น 31,899 ฿