Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

NAGOYA MATSUMOTO FUJI ซากุระชมพูหวานเย็น


อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เยือนลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า
สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า
ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซาคาเอะ
พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์

มี.ค. - เม.ย. 63

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ เมืองมัตสึโมโตะ
วันที่สาม ปราสาทมัตสึโมโต้ เมืองยามานาชิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าเลทท์ แช่ออนเซน บุฟเฟ่ต์ขาปู
วันที่สี่ ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นยู่กับสภาพอากาศ) เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น ทะเลสาบฮามานาโกะ เมืองนาโกย่า ช้อปปิ้งซาคาเอะ
วันที่ห้า สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 20,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 27,888 ฿
เริ่มต้น 27,888 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 19,888 ฿