Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

SENDAI PREMIUM สโนว์มอนสเตอร์


นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมสโนว์มอนสเตอร์
ล่องเรือเกบิเค ทะเลสาบโทวาดะ
ทะเลสาบทาซาว่า กินซัง ออนเซ็น
หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ พักออนเซ็น 3 คืน

ธ.ค. 62

กำหนดการ
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เซนได (สนามบินเซนได)
วันที่ 2. เมืองมัตสึชิม่า วัดโกไดโดะ ล่องเรือเกบิเค
วันที่ 3. เมืองฮาจิมันไต ทะเลสาบโทวาดะ เทือกเขาฮักโกดะ (นั่งกระเช้าลอยฟ้า)
วันที่ 4. ทะเลสาบทาซาว่า หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ กินซัง ออนเซ็น
วันที่ 5. เมืองเซนได ช้อปปิ้งอิออน นาโทริ ย่านอิจิบันโจ เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
วันที่ 6. เซนได (สนามบินเซนได) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 46,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 54,900 ฿
เริ่มต้น 34,888 ฿
เริ่มต้น 56,900 ฿
เริ่มต้น 31,899 ฿