Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์


นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส
นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กเพลส
นั่งรถไฟกรอเนอแกรต ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น
พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต
เดินข้ามสะพานไม้คาเปล ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์

พ.ย. - มี.ค. 63

กำหนดการ
วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มิลาน (อิตาลี)
วันที่2 มิลาน ทิราโน่ รถไฟชมวิวสายโรแมนติก เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส เซนต์มอริซท์ / คูร์
วันที่3 เซนต์มอริซท์ / คูร์ อันเดอร์แมท นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส เซอร์แมท อิสระเดินเที่ยวชมเมืองเซอร์แมท แทช
วันที่4 แทช เซอร์แมท นั่งรถไฟขึ้นชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น มองเทรอซ์ ปราสาทชิลลอง โลซานน์
วันที่5 โลซานน์ เจนีวา ชมเมือง กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) ชมเมืองเก่า บ่อหมี
วันที่6 เบิร์น นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง เลาเทอร์บรุนเน่น อินเทอลาเค่น ชิมชีส ฟองดู ลูเซิร์น
วันที่7 ลูเซิร์น ชมเมือง ซุก ล่องเรือชมทะเลสาบซุก ซูริค
วันที่8 ซูริค ชมเมือง น้ำตกไรน์ สนามบิน
วันที่9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 85,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 55,900 ฿
เริ่มต้น 64,900 ฿
เริ่มต้น 55,900 ฿
เริ่มต้น 62,999 ฿