Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

ญี่ปุ่น เซนได ไอสุ ฟุกุชิมะ เกล็ดหิมะ


ชมความงามหมู่บ้านโอจิ จูคุ บ้านโบราณสำคัญในยุคเอโดะ
สัมผัสความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก ณ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
ชมความสวยงามของเมืองน้ำพุร้อน ณ หมู่บ้านกินซังออนเซน

ก.พ. - มี.ค. 63

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินเซนได ปราสาทสึรุงะ เมืองไอสุ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ ทะเลสาบอินาวะชิโระ เมืองฟุกุชิมะ อิออน มอลล์
วันที่สาม หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได กินซังออนเซน ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด
วันที่สี่ ซากปราสาทเซนได รูปปั้นไดแคนนอน วัดโกไดโดะ ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท
วันที่ห้า สนามบินไซนได สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 35,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 27,888 ฿
เริ่มต้น 27,888 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 19,888 ฿