Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

ฮอกไกโด โอตารุ ซัปโปโร สโนว์ ฮาโกดาเตะ


สัมผัสความงามเมืองฮาโกดาเตะ และกิจกรรมสุดมันส์ บนลานกิจกรรมหิมะ
เที่ยวครบ จัดเต็ม ใช้รถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
พิเศษ!!! แช่ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายร่างกาย
เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

ม.ค. - ก.พ. 63

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง ชิโตเสะ เมืองโนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ ศาลาประชาคมเก่าของฮาโกดาเตะ เมืองฮาโกดาเตะ โบสถ์คาทอลิกแทรพพิซไทน์
วันที่สาม ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ โกดังอิฐแดงริมน้ำ เมืองโทยะ ทะเลสาบโทยะ
วันที่สี่ ลานกิจกรรมหิมะ เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
วันที่ห้า อุทยานโมอาย นมัสการพระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ ตลาดปลาซัปโปโรโจไก ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สวนโอโดริ หอนาฬิกาซัปโปโร มิตซุยเอ้าท์เล็ท
วันที่หก สนามบินชิโตเสะ กรุงเทพ ฯ


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 39,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 25,888 ฿
เริ่มต้น 29,900 ฿
เริ่มต้น 33,900 ฿
เริ่มต้น 25,888 ฿