Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

ICE BREAKER เรือตัดน้ำแข็ง


สักการะพระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า
สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ
สัมผัสหิมะขาวโพลน กับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกีนิวฟุราโน่
ชมความน่ารัก พาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
ช้อปปิ้งจุใจ อิออน มิตซุยเอ้าเลท ทานุกิโคจิ และ ซูซูกิโนะ
ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน
สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู

ม.ค. - มี.ค. 63

กำหนดการ
วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ เมืองฮอกไกโด เนินพระพุทธเจ้า เมืองฟุราโน่ เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า เมืองอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า
วันที่สาม เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง เมืองอาซาฮิคาว่า ช้อปปิ้ง อิออน ทาวน์
วันที่สี่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ ร้านค้ามือสอง ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่ห้า เมืองซัปโปโร ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน ทะเลสาบโทยะ หุบเขานรกจิโกกุดานิ เมืองซัปโปโร ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
วันที่หก สนามบินชิโตเซะ กรุงเทพฯ


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 29,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 27,888 ฿
เริ่มต้น 27,888 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 19,888 ฿