Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์


บินตรงสู่มอสโคว โดยสายการบินไทย+บินภายในไปกลับ มอสโคว เมอมังค์
ปฏิบัติการตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฎการณ์ออโรร่า (North Lihgt)
ชมหมู่บ้านเทอริเบอก้า Teriberka สัมผัสบรรยากาศทะเลขั้วโลกเหนือ
สนุกสนานกับสุนัขลากเลื่อนและกวางเรนเดียร์
ชมหมู่บ้านชาวซามิ Sami Village
เที่ยวเมืองเมอมังค์ ชมเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน
ชมอนุสรณ์สถานอัลโยชา+อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ
พิเศษ!!รับประทานเบอร์เกอร์ ที่ร้าน Mcdonald's เหนือที่สุดในโลก
ชมวิวเมืองมอสโคว ณ ยอดเขาสแปโรฮิลส์
ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว + ช้อปปิ้งถนนอารบัต
ชมโชว์ละครสัตว์ Circus Show
ชมพระราชวังเคลมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
ชมจัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล โบสถ์อัสสัมชัญ ช้อปปิ้งห้ามกุม
มหาวิหารโดมทอง เซนต์เดอะซาเวียร์
พิเศษ!!รับประทานอาหารสุดหรู ณ ภัตตาคาร Turandot Restaurant
พิเศษ!!เมนูขาปูยักษ์ Khamchatka เสริฟ์พร้อมซีฟู้ด ไข่หอยเม่น หอยเชลส์ หอยนางรม

ม.ค. - มี.ค. 63

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
วันที่สอง มอสโคว์ สนามบินเมอร์มรังส์ เมืองเมอร์มรังส์ เมือง Teliberka ชมทะเลขั้วโลกเหนือที่สูงที่สุดในโลก ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING
วันที่สาม ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ หมู่บ้านชาวซามิ เมืองเมอมังค์ เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
วันที่สี่ อนุสรณ์สถานอัลโยชา อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ เมืองเมอร์มรังส์ บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ สถานนีรถไฟใต้ดิน ถนนอารบัต ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
วันที่ห้า ตลาดอิสไมโลโว่ พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย ร้านอาหารสุดหรู TURANDOT จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม ชมโชว์ละครสัตว์
วันที่หก พระราชวังเครมลิน โบสถ์อัสสัมชัญ มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
วันที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


7 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 65,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 75,900 ฿
เริ่มต้น 72,900 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 56,900 ฿