Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

OSAKA TAKAYAMA TOKYO SKI


เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมงานประดับไฟที่หมู่บ้านเยอรมัน
สัมผัสหิมะบนลานสกี แช่ออนเซน

ธ.ค. - ก.พ. 63

กำหนดการ
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โอซาก้า (สนามบินคันไซ )
วันที่ 2. โอซาก้า (สนามบินคันไซ ) เมืองเกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ร้านจำหน่ายของฝาก เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
วันที่ 3. หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก] ถนนสายซันมาจิ ซูจิ ทะเลสาบซูวะ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
วันที่ 4. กิจกรรม ณ ลานสกี(ตามสภาพอากาศ) กิจกรรมชงชา โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ หมู่บ้านเยอรมัน(ดูงานประดับไฟ)
วันที่ 5. วัดอาซากุสะ โอไดบะ ห้างไดเวอร์ ซิตี้ อควาซิตี้ อิออน มอลล์ โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
วันที่ 6. กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)


6 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 30,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 27,999 ฿
เริ่มต้น 39,888 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿