Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

Georgia in Dreams


สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส
ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี
ทบิลิซี่ มิทสเคต้า ซิกนากี ควาเรลี อนานูริ กูดาอูรี คาซเบกี
ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine
นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
อาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

พ.ย. - มี.ค. 63

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน
วันที่สอง ยูเครน ทบิลิซี่ (จอร์เจีย) มิทสเคต้า ทบิลิซี่ นั่งกระเช้าไฟฟ้า ป้อมปราการนาริกาลา ย่านเมืองเก่า ถนนชาร์เดนี่
วันที่สาม ทบิลิซี่ อนานูริ กูดาอูริ อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย คาซเบกี นั่งรถ 4WD โบสถ์เกอร์เกตี้ ทบิลิซี่
วันที่สี่ ทบิลิซี่ ซิกนากี ควาเรลี ชิมไวน์ ทบิลิซี่
วันที่ห้า ทบิลิซี่ อิสระช้อปปิ้ง สนามบิน
วันที่หก กรุงเทพฯ


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Ukraine International Airlines
ราคา : เริ่มต้น 30,900 ฿


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 48,900 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 49,900 ฿