Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

Georgia in Dreams


สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส
ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี
ทบิลิซี่ มิทสเคต้า ซิกนากี ควาเรลี อนานูริ กูดาอูรี คาซเบกี
ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine
นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church

ต.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ กรุงมานามา (บาห์เรน)
วันที่สอง บาห์เรน ทบิลิซี่ (จอร์เจีย) มิทสเคต้า ทบิลิซี่ ชมย่านเมืองเก่า โบสถ์ทรินิตี้
วันที่สาม ทบิลิซี่ ซิกนากี ควาเรลี ชิมไวน์ ทบิลิซี่
วันที่สี่ ทบิลิซี่ อนานูริ กูดาอูรี คาซเบกี ทบิลิซี่
วันที่ห้า ทบิลิซี่ อิสระช้อปปิ้ง สนามบิน
วันที่หก กรุงเทพฯ


6 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Gulf Air
ราคา : เริ่มต้น 34,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 49,900 ฿
เริ่มต้น 45,900 ฿
เริ่มต้น 29,900 ฿
เริ่มต้น 37,900 ฿