Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

ญี่ปุ่น อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ เจ้าช่อมาลี หลากสีสัน


ชมความสวยงามของทุ่งดอกโคเชีย ณ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค
สักการะพระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ ณ เมือง อิบารากิ
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ 1 วันเต็มๆ
อิ่มอร่อยกับมื้อสุดพิเศษ!!! ขาปูยักษ์
ผ่อนคลายด้วยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติออนเซ็นต้นตำรับญี่ปุ่น

ก.ย. - ต.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ พรใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) ศาลเจ้าโคมิตาเคะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ห้า นาริตะ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Lion Air
ราคา : เริ่มต้น 21,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 23,888 ฿
เริ่มต้น 21,888 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 26,888 ฿