Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

ไอซ์แลนด์(ล่าแสงเหนือ) 8 วัน


ปรากฏการแสงเหนือจะเกิดระหว่างเดือน กันยายน ? เมษายน ของทุกปี
ล่าแสงเหนือโดยไกด์ท้องถิ่นผู้ชำนาญ
พิเศษ...ทานอาหารค่ำพร้อมชมวิวบนอาคารพาร์ลาน
เรคยาวิค บลู ลากูน วงแหวนทองคำ น้ำตกสโกก้า วิค อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล
เรนิสแดรงเกอร์ ชมหาดทรายดำ ขับสโนโมบิล ชมทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล
ภูเขาคีร์กจูเฟล เซลล์ฟอสส์ ล่องเรือชมปลาวาฬ เรคยาวิค ชมเมือง อาคารพาร์ลาน

ธ.ค. - มี.ค. 63

กำหนดการ
วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฮลซิงกิ เรคยาวิค
วันที่2 เรคยาวิค Golden Circle น้ำตกสโกก้า วิค
วันที่3 วิค ธารน้ำแข็งไมดาล โจคูล ขับรถสโมโมบิล อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล Diamond Beach
วันที่4 วิค เรนิสแดรงเกอร์ หาดทรายดำ เซลลฟอส เรคยาวิค *** ล่าแสงเหนือ ***
วันที่5 เรคยาวิค ล่องเรือชมปลาวาฬ ภูเขาคีร์กจูเฟล
วันที่6 เรคยาวิค บูล ลากูน ชมเมือง ช้อปปิ้ง อาหารค่ำบนอาคารพาร์ลาน
วันที่7 เรคยาวิค เฮลซิงกิ กรุงเทพฯ
วันที่8 กรุงเทพฯ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Fin Air
ราคา : เริ่มต้น 99,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 62,900 ฿
เริ่มต้น 55,900 ฿
เริ่มต้น 69,900 ฿
เริ่มต้น 62,900 ฿