Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

Wonder Turkey


ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
พิเศษ เข้าชมสวนผลไม้ และสวนดอกไม้ ที่มีในแต่ละช่วงของเดือน
ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

มิ.ย. - ต.ค. 62

กำหนดการ
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) เตหะราน
วันที่ 2 เตหะราน อิสตันบูล
วันที่ 3 อิสตันบูล ชานัคคาเล่
วันที่ 4 ทรอย เปอกามัม อีชเมียร์
วันที่ 5 คูซาดาซี เอฟฟิซุส ปามุคคาเล่
วันที่ 6 ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย
วันที่ 7 คัปปาโดเกีย เกอเรเม่ อังการ่า
วันที่ 8 อังการ่า เตหะราน
วันที่ 9 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


9 วัน 6 คืน
ราคา : เริ่มต้น 28,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 29,999 ฿
เริ่มต้น 29,900 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿