Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน


พิชิต 2 ยอดเขา Mt.Pilatus + Mt.Titlis
เมืองซุก แองเกิลเบิร์ก ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล
ทะเลสาบโคโม่ เวโรนา เมืองซีร์มิโอเน่ กรุงมิลาน
ช้อปปิ้ง Serravalle Designer Outlet

พ.ย. - ธ.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ
วันที่สอง ดูไบ มิลาน เมืองซุก แองเกิลเบิร์ก
วันที่สาม ยอดเขาพิลาตุส ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
วันที่สี่ ยอดเขาทิตลิส เมืองโคโม กรุงมิลาน
วันที่ห้า เมืองเวโรนา เวโรนาอารีน่า จัตุรัสใจกลางเมือง เมืองซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา มิลาน
วันที่หก มิลาน ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ Serravalle Designer Outlet สนามบิน ดูไบ
วันที่เจ็ด ดูไบ กรุงเทพฯ


7 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 39,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 43,900 ฿
เริ่มต้น 39,300 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 54,300 ฿