Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

OKTOBERFEST 2019


เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ เอาส์บวร์ก เมืองอูล์ม
เซนต์กัลเลน ลูเซิร์น เมืองซูก ซูริค ช้อปปิ้ง LANDQUART FASHION OUTLET
สิทธิพิเศษสำหรับท่าน : การันตีที่นั่งภายในเต็นท์ / อาหารสไตล์บาวาเรียน / เบียร์ 1 ลิตร

ต.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ
วันที่สอง ดูไบ มิวนิค ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์
วันที่สาม มิวนิค พระราชวังนิมเฟนบูร์ก จัตุรัสมาเรียน
วันที่สี่ เมืองเอาส์บวร์ก มหาวิหารประจำเมืองเมืองเอาส์บวร์ก เมืองอูล์ม เมมมิงเงน
วันที่ห้า เซนต์กัลเลน LANDQUART FASHION OUTLET เมืองซูริค
วันที่หก ลูเซิร์น รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน สะพานไม้ชาเปล สนามบินซูริค
วันที่เจ็ด ดูไบ กรุงเทพฯ


7 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 52,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 135,900 ฿
เริ่มต้น 67,900 ฿
เริ่มต้น 76,900 ฿
เริ่มต้น 51,900 ฿