Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ ทุ่งดอกไม้หลากสี


ตื่นตาตื่นใจทุ่งดอกไม้หลากสี ณ เมืองฟูราโน่
ดื่มด่ำบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ณ คลองโอตารุ
อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

ก.ค. - ก.ย. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง ฟูราโน่ โทมิตะ ฟาร์ม สวนชิกิไซโนะโอกะ บ่อน้ำสีฟ้า อาซาฮิกาว่า ช้อปปิ้งอิออน
วันที่สาม โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ดิวตี้ฟรี บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
วันที่สี่ อุทยานโมอาย ตลาดซัปโปโรโจไก มิตซุยเอ้าท์เล็ท ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สวนโอโดริ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่ห้า สนามบินชิโตเสะ กรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 25,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง