Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน


BERNINA EXPRESSTHE PANORAMIC TRAIN
มิลาน เจนัว ยอดเขาทิตลิส ลูเซิร์น เมืองคูร์ เซนต์กัลเลน
เซนต์มอริตส์ ทะเลสาบโคโม่ Serravalle Designer Outlet

มิ.ย. - ก.ย. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ
วันที่สอง ดูไบ มิลาน แองเกิลเบิร์ก ยอดเขาทิตลิส
วันที่สาม ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เมืองเซนต์กัลเลน
วันที่สี่ เมืองคูร์ BERNINA EXPRESS เซนต์มอริตส์ โคโม่
วันที่ห้า โคโม่ ทะเลสาบโคโม่ มิลาน มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
วันที่หก มิลาน เจนัว McArthurGlen Outlet สนามบิน ดูไบ
วันที่เจ็ด ดูไบ กรุงเทพฯ


7 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 43,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 43,900 ฿
เริ่มต้น 39,300 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 54,300 ฿