Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน


นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan มอสโคว์ ? เซนปีเตอร์เบิร์ก

ก.พ. - พ.ค.61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ ดูไบ มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ อารบัท
วันที่สาม พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส
วันที่สี่ สถานีรถไฟใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ จตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างกุม ล่องเรือ
วันที่ห้า มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โบสถ์หยดเลือด พระราชวังฤดูหนาว
วันที่หก พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
วันที่เจ็ด พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ มหาวิหารเซนต์ไอแซค Outlet Village
วันที่แปด ดูไบ กรุงเทพฯ


8D5N
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 54,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 54,900 ฿
49,900 ฿
เริ่มต้น 46,999 ฿
เริ่มต้น 48,888 ฿