Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Sakura Sparking Tokyo


ชมซากุระ ที่บานสะพรั่งกว่า 800 ต้น ณ แม่น้ำเมกุไระ
ฟูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ หลวงพ่อโตไดบุทสึ
โอวาคุดานิ ทะเลสาบดานิ วัดนาริตะ

มี.ค. - เม.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมอง นาริตะ
วันที่สอง นาริตะ หลวงพ่อโตไดบุทสึ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ ชมซากุระ แม่น้ำเมกูโระ ฮาราจูกุ วัดนาริตะ อิออน สนามบินนาริตะ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ


5D3N
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 29,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
19,999 ฿
เริ่มต้น 23,999 ฿
28,999 ฿
เริ่มต้น 23,999 ฿