Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Tulip festival Tokyo


ชมเทศกาลดอกทิวลิป ณ เมือง ซะกุระ
ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัดอาซากุสะ โอวาคุดานิ วัดนาริตะซิน
ช้อปปิ้งชินจูกุ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต

เมษายน 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ชมดอกทิวลิป ณ เมืองชิบะ วัดนาริตะ ช้อปปิ้งอิออน
วันที่ห้า กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง


5D3N
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 30,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
19,999 ฿
เริ่มต้น 23,999 ฿
28,999 ฿
เริ่มต้น 23,999 ฿