Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Scandinavia 3 Capital : Flamsbana สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค


นำท่านบินสู่กรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน ท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย 3 เมืองหลวง
ชมศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม (City Hall) สถานที่เลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล
(Nobel Prize)
เปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana
สัมผัสบรรยากาศล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord)
นั่งรถรางไฟฟ้า Floibanen เพื่อไปชมทิวทัศน์อันงดงามบนยอดเขาฟลอเยน
(Mount Floyen)
***ล่องเรือสำราญ DFDS (ห้องพักแบบ SEA VIEW)

เม.ย.-พ.ค.61

กำหนดการ
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ ดูไบ สต็อคโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม
3 สต็อคโฮล์ม คาลสตัท ออสโล
4 ออสโล เกียร์โล เบอร์เก้น
5 เบอร์เก้น รถรางไฟฟ้าชมวิว - อุลวิค
6 อุลวิค - เมืองฟลัม - รถไฟสายโรแมนติกฟลัม -ไมดรัล
ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด - เมืองกอล
7 เมืองกอล - กรุงออสโล อุทยานฟรอกเนอร์
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ ล่องเรือ DFDS
8 โคเปนเฮเกน ลิตเติ้ลเมอร์เมด น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน พระราชวังอมาเลียนบอร์ก ช้อปปิ้ง
9 ปราสาทโรเซนบอร์ก สนามบิน ดูไบ
10 ดูไบ กรุงเทพฯ


10D7N
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 72,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 73,900 ฿
เริ่มต้น 55,900 ฿
เริ่มต้น 49,900 ฿