Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

บรูไน สบาย...สบาย


ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
- ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Mosque
- ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer
- ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman
- สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว

ธ.ค.60-เม.ย61

กำหนดการ
1 กรุงเทพฯ บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
2 มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
3 Tamu Market - ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman - พิพิธภัณฑ์ Malay Technology Bruneis Arts and Handicraft - Brunei Maritime - ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-กรุงเทพฯ


3D2N
เดินทางโดย : Royal Brunei
ราคา : เริ่มต้น 15,999 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 16,599 ฿
เริ่มต้น 23,991 ฿
เริ่มต้น 19,991 ฿