Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

บาหลี-บรูไน เที่ยว 2 ประเทศ สบาย...สบาย


ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย
ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Mosque
ชม ลิงจมูกยาว สัตว์หายาก หาได้ที่เดียวบนเกาะบอเนียว
ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ
ชม หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด

ม.ค-พ.ค.61

กำหนดการ
1 กรุงเทพฯ บรูไน บาหลี
2 ระบำบารองแดนซ์ ศูนย์ผ้าบาติก ศูนย์เครื่องเงิน หมู่บ้านคินตามณี ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
3 วัดทามันอายุน เขาเบดูกัล ทะเลสาบบราตันวัดอูลันดานูบราตัน-ชมวิวนาขั้นบันได วัดทานาห์ลอต หาดจิมบารัน
4 บาหลี บรูไนผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman ผ่านชมมัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
5 บรูไน กรุงเทพฯ


5D4N
เดินทางโดย : Royal Brunei
ราคา : เริ่มต้น 19,999 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,888 ฿
เริ่มต้น 16,599 ฿
เริ่มต้น 23,991 ฿
เริ่มต้น 19,991 ฿