Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู


ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน
ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม
ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต
ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย
ชม ?ทัชมาฮาล? อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ ?อักราฟอร์ด? ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

ม.ค.-เม.ย.61

กำหนดการ
1 สนามบินดอนเมือง ? ชัยปุระ
2 ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล ? ป้อมแอมเบอร์ ? ซิติพาเลส ? วัดพระพิฆเนศ ? อักรา
3 อักรา ? ทัชมาฮาล ? อัครา ฟอร์ด ? บ่อน้ำจันเบารี - ชัยปุระ
4 ชัยปูระ - กรุงเทพฯ


4D2N
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 12,991 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 40,900 ฿