Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

โบรโม่-บรูไน เที่ยว 2 ประเทศ สบาย...สบาย


ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย
ชมน้ำตก Madakaripura น้ำตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย
ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาไฟโบรโม่ ภูเขาที่สวนที่สุดแห่งนึงในอินโดนีเซีย
ชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiahมัสยิดทองคำแห่งชาติของบรูไน
ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว

ม.ค.-พ.ค.61

กำหนดการ
1 กรุงเทพฯ บรูไน สุราบายา
2 สุราบายา น้ำตก Madakaripura หมู่บ้านเซโมโรลาวัง
3 เซโมโรลาวัง ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ วัด Luhur Poten House of Sampoerna อนุสรณ์เรือดำน้ำ ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
4 มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มัสยิด Omar Ali Saiffuddien หมู่บ้านกลางน้ำ ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
5 บรูไน กรุงเทพฯ


5D4N
เดินทางโดย : Royal Brunei
ราคา : เริ่มต้น 20,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 16,599 ฿
เริ่มต้น 23,991 ฿
เริ่มต้น 19,991 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿