Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

อินเดีย แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล


ไฮไลท์....อินเดีย แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล
- เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ ?แคชเมียร์?
- ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ
- นำท่านนั่ง ?เคเบิลคาร์? (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม
- นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย
- ชม ?ทัชมาฮาล? อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ ?อักราฟอร์ด? ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

ก.พ.-พ.ค.61

กำหนดการ
1 กรุงเทพฯ เดลลี
2 เดลลี ศรีนาคา (บินภายใน) แคชเมียร์
3 ศรีนาคา กุลมาร์ค เคเบิ้ลคาร์ ศรีนาคา
4 ศรีนาคา โซนามาร์ค ศรีนาคา
5 ศรีนาคา ล่องเรือซิคาร่า เดลลี (บินภายใน) อักรา
6 อักรา ทัชมาฮาล อักรา ฟอร์ด เดลลี
7 กรุงเทพฯ


7D5N
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 40,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง