Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Excited in SINGAPORE


ซันเทคซิตตี้ -รับพลังฮวงจุ้ย- น้ำพุแห่งความมั่นคง
ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน -การเด้น บายเดอะ เบย์- มารีน่า เบย์แซนด์
สักกาละเจ้าแม่กวนอิม -วัดพระเขี้ยวแก้ว- อิสระเลือกเที่ยว
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ- เกาะเซนโตซ่า -SEA Aquariam

ม.ค.-พ.ค.61

กำหนดการ
วันที่แรก กรุงเทพฯ สิงคโปร์ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง วัดเจ้าแม่กวนอิม การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) มารีน่าเบย์แซน
ชมโชว์ Wonder Full Light
วันที่สอง อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย
วันที่สาม Merlion Park วัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด กรุงเทพฯ


3D2N
เดินทางโดย : Jetstar Airways
ราคา : เริ่มต้น 12,588 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 11,991 ฿
เริ่มต้น 15,991 ฿
เริ่มต้น 13,888 ฿